wierzba i wiklina
witaj arrow altany i pawilony
Wierzbowa altana

ImageOgrodowa altana z wierzby jest naturalną budowlą powstałą w wyniku zasadzenia długich, żywych pędów wierzbowych oraz połączenia ich w łuki i sklepienia. Konstrukcję nośną tworzą filary z których każdy liczy od kilku do kilkunastu pędów. Pędy wierzb wkopane są na głębokość 0,5 do 0,9m co gwarantuje stabilność konstrukcji i pobór wody z gruntu. Prezentowana budowla została zasadzona w połowie marca i następnie podlewana wiosną i latem podwieczór każdego upalnego dnia. Zdjęcia wykonane 2 miesiące po posadzeniu.

Odrastające od filarów świerze gałązki wierzbowe z biegiem czasu coraz dłuższe, mogą zostać ze sobą splecione tworząc przegrody boczne oraz wypełnienie górnych części sklepienia.

ImageTego typu żywa budowla jest alternatywą dla stałych, drewnianych konstrukcji wymagających odpowiedniego zakotwienia w gruncie czasem fundamentu a także obróbki drewna tworzącego filary i zadaszenie. Jeżeli decydujesz się na żywą architekturę miej świadomość, że wchodzisz w projekt, który kształtujesz przez lata.