wierzba i wiklina
witaj arrow umacnianie skarp
Odprowadzenie wody na skarpie

ImageGodnym naśladowania sposobem odprowadzenia wody na skarpie jest wykonanie rynny skierowanej pionowo w dół po pochyłości gruntu i wyłożenie jej faszyną wierzbową. Z takim naturalnym rozwiązaniem odprowadzenia nadmiaru wody spotkałem się na obwodnicy Trójmiasta, na węźle drogowym S6 / S7 . Plusy są następujące: tańsza od betonowej technologia, spowolnienie poruszania się wody w dół, przyjemna w odbiorze estetyka hydrobudowli.

więcej zdjęć na facebooku WIERZBA POLSKA

 
Sadzenie wierzby na skarpie

ImageWierzbowe zrzezy o długości dostosowanej do konkretnej sytuacji na skarpie, najczęściej w zakresie od 0,5m do 1m należy zagłębić w powierzchnię skarpy. Otwór wykonać metalowym szpicem i następnie delikatnie włożyć weń wierzbową sadzonkę. Gęstość sadzenia uzależniona jest od wielkości zagrożenia osunięciem oraz gatunku zastosowanej wierzby. Z mojego doświadczenia najlepszy jest mix gatunków, który naturalnie występuje w najbliższym sąsiedztwie rzek. Natura sama się umacnia by nie dać się porwać wodzie, w tym przypadku pozostaje tylko ją naśladować.