wierzba i wiklina
witaj arrow umacnianie skarp arrow Odprowadzenie wody na skarpie
Odprowadzenie wody na skarpie

ImageGodnym naśladowania sposobem odprowadzenia wody na skarpie jest wykonanie rynny skierowanej pionowo w dół po pochyłości gruntu i wyłożenie jej faszyną wierzbową. Z takim naturalnym rozwiązaniem odprowadzenia nadmiaru wody spotkałem się na obwodnicy Trójmiasta, na węźle drogowym S6 / S7 . Plusy są następujące: tańsza od betonowej technologia, spowolnienie poruszania się wody w dół, przyjemna w odbiorze estetyka hydrobudowli.

więcej zdjęć na facebooku WIERZBA POLSKA